Atestatas

Turimi sertifikatai

Registracijos pažymėjimo kodas: 1401 78022100%
Licencija gaminti priešgaisrinę įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą (2005 09 29 Nr. 0053);100%
Lietuvos Respublikos Lietuvos saugios laivybos administracijos išduoto įmonės atestavimo Nr. 63/05;100%
Russian Maritime Organization of shipping išduotos licencijos Nr. 06.00414.122100%
Lietuvos respublikos Juridinių asmenų registro išduotas Registravimo pažymėjimas Nr.01/07 2004m. spalio 28d.100%

Klientai